ОГОЛОШЕННЯ
про проведення конкурсу з відбору виконавців земельних торгів

з продажу прав оренди на земельні ділянки

 

1. Мета проведення робіт: підготовка лотів до продажу та проведення земельних торгів з продажу прав оренди на земельні ділянки

2. Дані про земельні ділянки:

Місце розташування

Цільове призначення

Площа, га

Кадастровий номер

(за наявності)

Близнюківська селищна рада

(за викопіюванням 1)

01.01

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

20

відсутній

Близнюківська селищна рада

(за викопіюванням 2)

01.01

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

47

відсутній

 

Викопіювання 1

 

 

Викопіювання 2

 

 

3. Умови конкурсу:

Витрати на підготовку лотів до продажу, організацію і проведення земельних торгів, у тому числі виплата винагороди Виконавцю земельних торгів, здійснюватимуться без витрачання бюджетних коштів.

Переможець повинен:

забезпечити фінансування підготовки лотів та підготовку лотів до продажу на земельних торгах, а також проведення земельних торгів за власний рахунок на підставі відповідних договорів між Близнюківською селищною радою та Виконавцем земельних торгів з наступним відшкодуванням витрат покупцями лотів у відповідності до пункту 5 статті 136 Земельного кодексу України.

 

Підготовка лотів до продажу, яку забезпечує Виконавець, включає:

 • виготовлення, погодження та затвердження в установленому законодавством порядку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок;
 • державну реєстрацію земельних ділянок;
 • державну реєстрацію речового права на земельні ділянки;
 • отримання витягу про нормативну грошову оцінку земельних ділянок відповідно до Закону України "Про оцінку земель";
 • виготовлення агрохімічних паспортів земельних ділянок за кожним лотом окремо;
 • забезпечення належного оснащення для проведення торгів, демонстрації та продажу лотів;
 • розмістити на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері земельних відносин, відеозапис торгів і повідомлення про результати торгів за кожним лотом;
 • претендент на участь у конкурсі має право залучити підрядні організації за відповідною цивільно-правовою угодою для виконання робіт із землеустрою та оцінки земель (копії укладених угод необхідно додати до конкурсної документації). Підрядні організації, що залучаються до надання послуг, повинні володіти необхідними технічним і технологічним забезпеченням та у складі яких повинні працювати за основним місцем роботи не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників, які є відповідальними за якість робіт із землеустрою та надати послуги по виконанню робіт із землеустрою та проведенню експертної грошової оцінки земельних ділянок з урахуванням відповідних законодавчих та нормативних вимог до таких робіт.

Проекти землеустрою розробляються землевпорядною організацією відповідно до вимог земельного, містобудівного законодавства.

Переможець конкурсного відбору несе відповідальність перед Організатором земельних торгів за невиконання зобов’язань третіми особами, координує надання послуг третіх осіб, створює умови та здійснює контроль за виконанням договірних зобов’язань між ними.

При розміщенні оголошення про проведення торгів на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері земельних відносин, воно має містити фотографічні зображення земельних ділянок, скан-копії документів та матеріалів на лоти.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті (окремо по кожній земельній ділянці), на якому, крім поштових реквізитів робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання земельних торгів» із зазначенням земельних ділянок та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити (окремо по кожній земельній ділянці та окремо по кожному виду робіт):

пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість;

калькуляцію витрат, пов’язаних з виконанням робіт;

строк виконання робіт (у календарних днях);

інформацію щодо кількості розроблених проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок (технічних документацій землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)) за попередні 24 місяці;

інформацію про кількість проданих лотів, ціну їх продажу порівняно зі стартовою ціною (у разі проведення) за попередні 24 місяці, а також згоду на фінансування підготовки лоту до продажу та проведення земельних торгів.

Прийняття заяв припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

4. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців:*

- заява про участь у конкурсі з відбору виконавця послуг з виконання земельних торгів в довільній формі;

- копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);

- копії установчих документів претендента та виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (для претендента – юридичної особи);

- копія витягу з Державного реєстру платників податку (єдиного податку);

- згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи-підприємця) згідно Закону України «Про захист персональних даних»;

- копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів (за наявності);

- довідка у довільній формі про наявність необхідного для розроблення документації із землеустрою технічного і технологічного забезпечення;

- копії кваліфікаційних сертифікатів інженерів-землевпорядників претендента, яких буде залучено до розробки документації із землеустрою;

- проект завдання на виконання послуг, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати Організатор земельних торгів, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт, а саме:

а) документація із землеустрою, погоджена у встановленому чинним законодавством порядку (1 примірник – оригінал; 3 примірники – завірені копії);

б) документація із землеустрою в електронному вигляді на електронному носії, із зазначенням виду електронного носія;

в) план земельної ділянки (кадастровий) у 4 примірниках;

- зобов’язання учасника щодо:

а) оформлення результатів геодезичних робіт з використанням місцевої системи координат (Local) та системи координат УСК-2000 (USC2000) - державної геодезичної референтної системи координат УСК-2000;

б) організації та проведення робіт щодо здійснення дій по підписанню акту встановлення та узгодження меж з суміжними користувачами без залучення Організатора;

в) погодження проекту землеустрою у встановленому чинним законодавством порядку;

г) проходження державної експертизи землевпорядної документації, у добровільній формі (у разі необхідності) та надання Організатору позитивного висновку цієї експертизи;

*Всі документи (за винятком оригіналів та нотаріально завірених копій, виданих іншими установами) повинні бути завірені в установленому порядку.

5. Строк подання конкурсної документації: до 17.00 год. 15.12.2020 року (включно).

6. Адреса, за якою подаються документи: 64801 Харківська область Близнюківський район смт Близнюки вул.Свободи, 30, другий поверх  (у період заходів щодо запобігання поширенню COVID-19 – для отримання додаткової інформації телефонуйте за номером (05754) 51981; прийом конкурсної документації у електронному вигляді здійснюється на e-mail: mail@bliznjuki-selrada.gov.ua

7. Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться 16.12.2020 року об 11 год. 30 хв. в приміщенні Близнюківської селищної ради за адресою: 64801 Харківська область Близнюківський район смт Близнюки вул.Свободи, 30, другий поверх, каб.№ 5

8. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони: 64801 Харківська область Близнюківський район смт Близнюки вул.Свободи, 30, другий поверх, каб.№ 5, 0575451981

__________________________________________________________________________________________________

Відповідно до ст. 21 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні, затвердженого постановою КМУ від 25.05.2011 року за №555, Близнюківська селищна рада повідомляє про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті містобудівної документації - детального плану території в межах вулиць Незалежності та Гвардійців Танкістів в смт Близнюки Близнюківського району Харківської області для розташування залізничної під’їзної колії.

З проектом містобудівної документації - детального плану території в межах вулиць Незалежності та Гвардійців Танкістів в смт Близнюки Близнюківського району Харківської області для розташування залізничної під’їзної колії можна ознайомитись на офіційному вебсайті Близнюківської селищної ради в розділі “Містобудівна документація” за посиланням https://bliznjuki-selrada.gov.ua/povidomlennya-pro-pochatok-procedury-rozhlyadu-ta-vrakhuvannya-propozyciy-hromadskosti-u-proekti-mistobudivnoyi-dokumentaciyi-detalnoho-planu-terytori/ та за адресою: 64801 Харківська область смт Близнюки вул. Свободи, 30, каб. №5 (другий поверх, приймальна).

---------------------------------------------------------:) (:--------------------------------------------------------

ОГОЛОШЕННЯ ПРО НАМІР ПЕРЕДАТИ МАЙНО В ОРЕНДУ на АУКЦІОНІ

 

Назва об’єкта: окрема частина нежитлового приміщення, кімната № 18

Балансоутримувач: Близнюківська селищна рада Близнюківського району Харківської області

Відомості про об’єкт: окрема частина нежитлового приміщення, кімната № 18, площею 16,1 м.кв., розташована на другому поверсі адміністративної будівлі по вул. Свободи, 26 в смт Близнюки

Умови оренди об’єкта:

стартова орендна плата – 14 964 грн/рік

термін оренди – 5 років

Місцезнаходження об’єкта: адміністративна будівля по вул. Свободи, 26 в смт Близнюки (другий поверх)

Для участі в аукціоні потенційний орендар подає до Близнюківської селищної ради заяву на участь в аукціоні в паперовій або електронній формі із зазначенням запропонованої орендної плати.

До заяви додаються:

1) для потенційних орендарів - фізичних осіб - громадян України - копія паспорта громадянина України;

2) для потенційних орендарів - іноземних громадян та осіб без громадянства - копія документа, що посвідчує особу;

3) для потенційних орендарів - юридичних осіб:

витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань України - для юридичних осіб - резидентів;

документ про реєстрацію у державі її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського або судового реєстру тощо), засвідчений згідно із законодавством держави його видачі, перекладений українською мовою, - для юридичних осіб - нерезидентів;

інформація про кінцевого бенефіціарного власника. Якщо особа не має кінцевого бенефіціарного власника, зазначається інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника і причина його відсутності.

 

Заяви про участь в аукціоні приймаються до 29.06.2020 року за адресою: 64801 Харківська область смт Близнюки вул.Свободи, 30 (другий поверх), каб.№7 або на електронну адресу: mail@bliznjuki-selrada.gov.ua

 

---------------------------------------------------------:) (:--------------------------------------------------------

ОГОЛОШЕННЯ

СТАВКИ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ НА 2020 РІК

 

Близнюківська селищна рада повідомляє, що на пленарному засіданні LXX сесії VII скликання Близнюківської селищної ради від 21.06.2019 року було прийнято рішення щодо встановлення місцевих податків і зборів на території Близнюківської селищної ради на 2020 рік.

Рішення оприлюднено на офіційному сайті Близнюківської селищної ради http://bliznjuki-selrada.gov.ua. у підрозділі «Тарифи/податки».

Відповідно до ст. 12 Податкового кодексу України, ст.12 Закону України “Про засади державної регуляторної політки у сфері господарської діяльності”, ст. 25 Закону України “Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації”, ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” рішення LXX сесії VII скликання Близнюківської селищної ради від 21.06.2019 року щодо встановлення місцевих податків і зборів на території Близнюківської селищної ради на 2020 рік будуть офіційно оприлюднені в газеті “Нове життя” (№ 28 від 13.07.2019 року)

---------------------------------------------------------:) (:--------------------------------------------------------

 

                Конкурсний відбір виконавців земельних торгів

Близнюківська селищна рада проводить конкурс з відбору виконавців послуг з проведення земельних торгів для продажу земельної  ділянки.

1.Мета проведення робіт – визначення виконавця послуг для проведення земельних торгів для продажу земельної ділянки на території Близнюківської селищної ради Близнюківського району Харківської області.

2.Дані про земельну ділянку 

 

Місце розташування

Цільове призначення

Площа, га

Кадастровий номер

Харківська область Близнюківський район смт.Близнюки вул.Незалежності, 19

03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

0,0090

6320655100:01:003:0270

 

3.Умови конкурсу -  конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка "На конкурс з відбору  виконавця земельних торгів" із зазначенням об’єкту та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити

пропозицію про вартість виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях не більше 30 днів).

Прийняття заяв припиняється за один день до дати проведення конкурсу – 18.06.2019 року

Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

4.Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс:

 заява про участь у конкурсі з відбору виконавців проведення земельних торгів в довільній формі;

копія документа, що засвідчує реєстрацію  фізичних осіб  у державному реєстрі фізичних осіб-платників податків, або копія сторінок паспорта  для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (для претендента фізичної особи-підприємця);

згода на обробку персональних даних (для претендента фізичної особи-підприємця);

копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента - юридичної особи);

копія ліцензії;

копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання  протоколу земельних торгів;

інформація про продані лоти: кількість, стартова ціна, ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною.

5.Поштова адреса, за якою подаються документи –

64801 Харківська обл. Близнюківський р-н смт.Близнюки вул. Свободи, 30 каб.№1

6.Дата, час та місце проведення конкурсу – 19.06.2018 року, об 11.00 год., 64801 Харківська обл. Близнюківський р-н смт.Близнюки вул.Свободи, 30 каб.№1

7.Відомості про місце знаходження комісії, контакті телефони - 64801 Харківська обл. Близнюківський р-н смт.Близнюки вул. Свободи, 30 каб.№1, т.0502090430

---------------------------------------------------------:) (:--------------------------------------------------------

 

           Конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності для проведення                        експертної грошової оцінки  земельної ділянки

Близнюківська селищна рада проводить конкурс з відбору суб'єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки  земельної ділянки для її продажу.

1.Мета проведення робіт – визначення суб'єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки для продажу земельної ділянки на території Близнюківської селищної ради Близнюківського району Харківської області.

2.Дані про земельну ділянку 

Місце розташування

Цільове призначення

Площа, га

Кадастровий номер

Харківська область Близнюківський район смт.Близнюки вул.Незалежності, 19

03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

0,0090

6320655100:01:003:0270

 

3.Умови конкурсу -  конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка "На конкурс з відбору суб'єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки" із зазначенням об’єкту та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити

пропозицію про вартість виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях не більше 30 днів).

Прийняття заяв припиняється за один день до дати проведення конкурсу – 18.06.2019 року

Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

4.Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс:

 - заява на участь у конкурсі;

- завірені власною печаткою копії свідоцтва про державну реєстрацію, статут, довідка про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організації України;

 - завірені власною печаткою копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку земельної ділянки;

 - інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним з експертної грошової оцінки земельних ділянок тощо).

 5. Вимоги до претендентів для участі у конкурсі є наявність:

 - відповідної кваліфікації оцінювачів щодо проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів, виданими у встановленому порядку;

 - досвіду роботи з проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок.

5.Поштова адреса, за якою подаються документи –

64801 Харківська обл. Близнюківський р-н смт.Близнюки вул. Свободи, 30 каб.№1

6.Дата, час та місце проведення конкурсу19.06.2018 року, об 11.00 год., 64801 Харківська обл. Близнюківський р-н смт.Близнюки вул.Свободи, 30 каб.№1

7.Відомості про місце знаходження комісії, контакті телефони - 64801 Харківська обл. Близнюківський р-н смт.Близнюки вул. Свободи, 30 каб.№1, т.0502090430

---------------------------------------------------------:) (:--------------------------------------------------------

 

Відповідно до рішення LХVІІІ сесії VІІ скликання від 17.04.2019 року за № 1135-VII зберігачем інвентаризаційних справ об’єктів нерухомого майна на території смт.Близнюки, с.Садове, с.Батюшки Близнюківського району Харківської області з 01 червня 2019 року визначено Близнюківську селищну раду. Надання достовірної інформації з матеріалів технічної інвентаризації та зняття копій з них на запити фізичних та юридичних осіб з 01.06.2019 року будуть проводитися безпосередньо спеціалістами Близнюківської селищної ради.

 

---------------------------------------------------------:) (:--------------------------------------------------------

Інформаційне повідомлення

Близнюківської селищної ради Близнюківського району Харківської області

про продаж на аукціоні об'єкту малої приватизації - нежитлової будівлі,

приміщень XLIX-LIII, розташованих за адресою:

64801 Харківська область Близнюківський район смт.Близнюки вул.Ткаченка, 35

 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов

Найменування об’єкта приватизації, його місцезнаходження: нежитлова будівля, приміщення XLIX-LIII, 64801 Харківська область Близнюківський район смт.Близнюки вул.Ткаченка, 35

Код CAV-PS: 04232000-3 - Адміністративна будівля, приміщення в адміністративній будівлі

Дані про будівлю та земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт приватизації: 64801 Харківська область Близнюківський район смт.Близнюки вул.Ткаченка, 35, кадастровий номер:6320655100:01:006:0080, площа 0,1332 га, цільове призначення: 02.03 для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку, земельна ділянка комунальної власності, власник – Близнюківська селищна рада Близнюківського району Харківської області, обтяжень та обмежень на земельну ділянку немає, умови використання земельної ділянки – оренда, будівля не використовується за призначенням.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 04400021

Стартова ціна об’єкта:

- аукціон без умов – 32 368 грн. 00 коп.

- аукціон із зниженням стартової ціни – 16 184 грн. 00 коп.;

- аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 16 184 грн. 00 коп.

Розмір гарантійного внеску:

- аукціон без умов – 3 236 грн. 80 коп.

- аукціон із зниженням стартової ціни – 1618 грн. 40 коп.;

- аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1618 грн. 40 коп.

Розмір реєстраційного внеску:

834 грн. 60 коп. з ПДВ.

Найменування установи банку, її адреса та номери рахунків, відкритих для внесення гарантійного внеску, реєстраційного внеску та проведення розрахунків за придбані об’єкти:

-для участі в аукціоні гарантійний та реєстраційний внески сплачуються на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації;

-посилання на перелік авторизованих  майданчиків та їх рахунки, відкриті для оплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків : https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2

Одержувач: Близнюківська селищна рада

Рахунок № 37324024028589

Банк одержувача: ГУ Державної казначейської служби України у Харківській області

МФО 851011

Код ЄДРПОУ 04400021

Одержувач: Близнюківська селищна рада

Рахунок № 37324024028589 (для перерахування гарантійного внеску)

Банк одержувача: ГУ Державної казначейської служби України у Харківській області

МФО 851011

Код ЄДРПОУ 04400021

Одержувач: Близнюківська селищна рада

Рахунок 37186024028589 (для перерахування реєстраційного внеску)

Банк одержувача: ГУ Державної казначейської служби України у Харківській області

МФО 851011

Код ЄДРПОУ 04400021

Умови продажу об’єкта приватизації: власником об’єкта приватизації стає покупець, що в ході торгів запропонував за нього найвищу ціну без додаткових умов продажу об’єкта приватизації

продаж об’єктів на аукціоні здійснюється за наявності не менше двох учасників аукціону та вважається таким, що відбувся, у разі здійснення на аукціоні не менше одного кроку аукціону на підвищення стартової ціни;

у разі якщо для участі в аукціоні подано заяву на участь в аукціоні від одного покупця, аукціон визнається таким, що не відбувся, а Близнюківська селищна рада як орган приватизації приймає рішення про приватизацію зазначеного об’єкта шляхом викупу безпосередньо такому покупцеві за запропонованою ним ціною, але не нижче стартової ціни;

аукціон проводиться відповідно до ЗУ “Про приватизацію державного і комунального майна» та Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня № 432;

до участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України “Про приватизацію державного і комунального майна”;

Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта або його частини, із зазначенням за кожним таким договором найменування орендаря, орендованої площі, розміру місячної орендної плати, строку дії договору оренди: немає

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні (кінцевий строк подання цінових аукціонних пропозицій):

кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні без умов встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19-30 до 20-30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону;

в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо з 16 години 15 хвилин до 16 години 45 хвилин дня проведення електронного аукціону.

Дата, час та місце проведення аукціону: аукціони з продажу об’єктів малої приватизації проводяться не раніше, ніж через 20 днів, але не пізніше 35 днів після опублікування інформаційного повідомлення про приватизацію об’єктів малої приватизації (п.5 ст. 15 ЗУ “Про приватизацію державного і комунального майна»).

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування у робочі дні, попередньо узгодивши з представником Близнюківської селищної ради (балансоутримувач) годину огляду об’єкта за телефоном: (05754) 5-19-81 з 08.00 до 16.00 у робочі дні.

Інформація про радника (у разі його залучення): радник не залучається

Назва організатора аукціону, адреса, номер телефону, час роботи служби з організації аукціону: Близнюківська селищна рада (код за ЄДРПОУ 04400021), адреса: 64801 Харківська область Близнюківський район смт.Близнюки вул.Свободи, 30, e-mail: mail@bliznjuki-selrada.gov.ua, контактний тел. (05754) 5-19-81 з 08.00 до 17.15 у робочі дні, заступник Близнюківського селищного голови Хомутова Яна Юріївна

Адреса веб-сайту організатора аукціону: https://bliznjuki-selrada.gov.ua/

 

------------------------------------------------------------------------------------:) (:--------------------------------------------------------------------------

ДОПОВНЕНО ПЕРЕЛІК МАЙНА ДЛЯ ПРОДАЖУ

 Рішенням LХVIІI сесії VIІ скликання селищної ради від 17.04.2019 року за № 1139-VIІ було внесено зміни до переліку об’єктів комунальної власності, які підлягають приватизації у 2019 році, зокрема вирішено здійснити відчуження об’єкту нерухомого майна комунальної власності – частини нежитлової будівлі, приміщень XLIX-LVIII, площею 50,8 м.кв., розташованих за адресою: смт.Близнюки вул.Ткаченка, 35, шляхом продажу на електронному аукціоні без умов.

 

 

 

 

----------------------------------------------------------:) (:---------------------------------------------------------

 

      Керуючись Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Близнюківська селищна рада повідомляє про оприлюднення регуляторних актів:

 • проекту рішення селищної ради “Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Близнюківської селищної ради у 2020 році”
 • проекту рішення селищної ради “Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Близнюківської селищної ради у 2020 році”
 • проекту рішення селищної ради “Про місцеві податки і збори на території Близнюківської селищної ради на 2019 рік”.

 

З проектами регуляторних актів та аналізом регуляторного впливу можна ознайомитися на офіційному сайті Близнюківської селищної ради http://bliznjuki-selrada.gov.ua. у підрозділі «Регуляторна політика» розділу «Інформаційна база».

Строк приймання пропозицій та зауважень до проектів регуляторних актів становить 1 місяць з дня оприлюднення проектів регуляторних актів та аналізів їх регуляторного впливу на офіційному сайті Близнюківської селищної ради: http://bliznjuki-selrada.gov.ua.

Кінцевий термін подання пропозицій та зауважень - 24 травня 2019 року.

Пропозиції та зауваження до проектів регуляторних акта та аналізу регуляторного впливу просимо надавати в письмовій формі за адресою: смт.Близнюки вул.Свободи, 30, каб.№1, другий поверх (відповідальна особа – секретар керівника Білаш А.В.) або в електронному вигляді на адресу mail@bliznjuki-selrada.gov.ua.

 

 

----------------------------------------------------------:) (:---------------------------------------------------------

Близнюківська селищна рада оголошує про намір передати в оренду

частину нежитлової будівлі - приміщення XLIX-LIII, загальною площею 50,8 м.кв., розташовані на другому поверсі двоповерхової будівлі за адресою: смт.Близнюки вул. Ткаченка, 35 в смт.Близнюки. Заяви надсилати на адресу Близнюківської селищної ради: смт.Близнюки вул.Свободи, 30  або на e-mail mail@bliznjuki-selrada.gov.ua до 20.01.2019 року.   За  інформацією  звертатися за телефонами: 5-21-37,  5-19-81

 

----------------------------------------------------------:) (:---------------------------------------------------------

Близнюківська селищна рада оголошує про намір передати в оренду

частину приміщення – кім. № 17, площею 16,5 м.кв.,

частину приміщення – кім. № 9, площею 15 м.кв.,

розташовані за адресою: смт.Близнюки вул.Свободи, 26 в смт.Близнюки, на другому поверсі. Заяви надсилати на адресу Близнюківської селищної ради: смт.Близнюки вул.Свободи, 30  або на e-mail mail@bliznjuki-selrada.gov.ua  до 22.12.2018 року.   За  інформацією  звертатися за телефонами: 5-21-37,  5-19-81

----------------------------------------------------------:) (:---------------------------------------------------------

 

 Інформаційне повідомлення Близнюківської селищної ради Близнюківського району Харківської області про продаж на аукціоні об'єкту малої приватизації - нежитлової будівлі, приміщення XLIX-LIII, розташовані за адресою: 64801 Харківська область Близнюківський район смт.Близнюки вул.Ткаченка, 35

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов

 

Найменування об’єкта приватизації, його місцезнаходження: нежитлова будівля, приміщення XLIX-LIII, 64801 Харківська область Близнюківський район смт.Близнюки вул.Ткаченка, 35

Код CAV-PS: 04232000-3 - Адміністративна будівля, приміщення в адміністративній будівлі

Дані про будівлю та земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт приватизації: 64801 Харківська область Близнюківський район смт.Близнюки вул.Ткаченка, 35, кадастровий номер:6320655100:01:006:0080, площа 0,1332 га, цільове призначення: 02.03 для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку, земельна ділянка комунальної власності, власник – Близнюківська селищна рада Близнюківського району Харківської області, обтяжень та обмежень на земельну ділянку немає, умови використання земельної ділянки – оренда, будівля не використовується за призначенням.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 04400021

Стартова ціна об’єкта:

- аукціон без умов – 32 368 грн. 00 коп.

- аукціон із зниженням стартової ціни – 16 184 грн. 00 коп.;

- аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 16 184 грн. 00 коп.

Розмір гарантійного внеску:

- аукціон без умов – 3 236 грн. 80 коп.

- аукціон із зниженням стартової ціни – 1618 грн. 40 коп.;

- аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1618 грн. 40 коп.

Розмір реєстраційного внеску:

744 грн. 60 коп. з ПДВ.

Найменування установи банку, її адреса та номери рахунків, відкритих для внесення гарантійного внеску, реєстраційного внеску та проведення розрахунків за придбані об’єкти:

-для участі в аукціоні гарантійний та реєстраційний внески сплачуються на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації;

-посилання на перелік авторизованих  майданчиків та їх рахунки, відкриті для оплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків : https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2

Одержувач: Близнюківська селищна рада

Рахунок № 37324024028589

Банк одержувача: ГУ Державної казначейської служби України у Харківській області

МФО 851011

Код ЄДРПОУ 04400021

Одержувач: Близнюківська селищна рада

Рахунок № 37324024028589 (для перерахування гарантійного внеску)

Банк одержувача: ГУ Державної казначейської служби України у Харківській області

МФО 851011

Код ЄДРПОУ 04400021

Одержувач: Близнюківська селищна рада

Рахунок 37186024028589 (для перерахування реєстраційного внеску)

Банк одержувача: ГУ Державної казначейської служби України у Харківській області

МФО 851011

Код ЄДРПОУ 04400021

Умови продажу об’єкта приватизації: власником об’єкта приватизації стає покупець, що в ході торгів запропонував за нього найвищу ціну без додаткових умов продажу об’єкта приватизації

продаж об’єктів на аукціоні здійснюється за наявності не менше двох учасників аукціону та вважається таким, що відбувся, у разі здійснення на аукціоні не менше одного кроку аукціону на підвищення стартової ціни;

у разі якщо для участі в аукціоні подано заяву на участь в аукціоні від одного покупця, аукціон визнається таким, що не відбувся, а Близнюківська селищна рада як орган приватизації приймає рішення про приватизацію зазначеного об’єкта шляхом викупу безпосередньо такому покупцеві за запропонованою ним ціною, але не нижче стартової ціни;

аукціон проводиться відповідно до ЗУ “Про приватизацію державного і комунального майна» та Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня № 432;

до участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України “Про приватизацію державного і комунального майна”;

Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта або його частини, із зазначенням за кожним таким договором найменування орендаря, орендованої площі, розміру місячної орендної плати, строку дії договору оренди:  немає

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні (кінцевий строк подання цінових аукціонних пропозицій):

кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні без умов встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19-30 до 20-30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону;

в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо з 16 години 15 хвилин до 16 години 45 хвилин дня проведення електронного аукціону.

Дата, час та місце проведення аукціону: аукціони з продажу об’єктів малої приватизації проводяться не раніше, ніж через 20 днів, але не пізніше 35 днів після опублікування інформаційного повідомлення про приватизацію об’єктів малої приватизації (п.5 ст. 15 ЗУ “Про приватизацію державного і комунального майна»).

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування у робочі дні, попередньо узгодивши з представником Близнюківської селищної ради (балансоутримувач) годину огляду об’єкта за телефоном: (05754) 5-19-81 з 08.00 до 16.00 у робочі дні.

Інформація про радника (у разі його залучення): радник не залучається

Назва організатора аукціону, адреса, номер телефону, час роботи служби з організації аукціону: Близнюківська селищна рада (код за ЄДРПОУ 04400021), адреса: 64801 Харківська область Близнюківський район смт.Близнюки вул.Свободи, 30, e-mail: mail@bliznjuki-selrada.gov.ua, контактний тел. (05754) 5-19-81 з 08.00 до 17.15 у робочі дні, заступник Близнюківського селищного голови Хомутова Яна Юріївна

 

Адреса веб-сайту організатора аукціону: https://bliznjuki-selrada.gov.ua/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------:) (:--------------------------------------------------------

  ОГОЛОШЕННЯ

ДОПОВНЕНО ПЕРЕЛІК МАЙНА ДЛЯ ПРОДАЖУ

Рішенням LVII сесії VIІ скликання селищної ради від 07.11.2018 року за № 1000-VIІ було доповнено перелік об’єктів комунальної власності, які підлягають приватизації у 2018 році, зокрема вирішено здійснити відчуження об’єкту нерухомого майна комунальної власності – частини нежитлової будівлі, приміщень XLIX-LVIII, площею 50,8 м.кв., розташованих за адресою: смт.Близнюки вул.Ткаченка, 35, шляхом продажу на електронному аукціоні без умов.

 

 

 

 

----------------------------------------------------------:) (:---------------------------------------------------------

                     ОГОЛОШЕННЯ

Близнюківська селищна рада оголошує про намір передати в оренду частину приміщення – об'єднані кім. №8,9,10, площею 24,1 м.кв., розташованого за адресою: смт.Близнюки вул.Свободи, 26 в смт.Близнюки. Заяви надсилати на адресу Близнюківської селищної ради: смт.Близнюки вул.Свободи, 30  або на e-mail mail@bliznjuki-selrada.gov.ua  до 24.11.2018 року

  За  інформацією  звертатися за телефонами: 5-21-37,  5-19-81

----------------------------------------------------------:) (:--------------------------------------------------------ОГОЛОШЕННЯ

Нова нормативна грошова оцінка земель с.Садове

Близнюківська селищна рада повідомляє, що рішенням LV сесії VII демократичного скликання ради від 04.10.2018 року за № 968-VII було затверджено технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель с.Садове Близнюківської селищної ради Близнюківського району Харківської області, базова вартість одного квадратного метра якої складає 145 грн. 12 коп. та  набуває чинності з 01.01.2020 року.

 

Відповідно до п.271.2 ст.271 Податкового кодексу України рішення щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок с.Садове офіційно оприлюднено в №41(9760) громадсько-інформаційної газети “Нове життя” від 13.10.2018 року.

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------:) (:--------------------------------------------------------

ОГОЛОШЕННЯ

Інформаційне повідомлення Близнюківської селищної ради Близнюківського району Харківської області про продаж на аукціоні об'єкту малої приватизації - нежитлової будівлі, приміщення І-LII та LVI-LXXVII,  розташованої за адресою: 64801 Харківська область Близнюківський район смт.Близнюки вул.Ткаченка, 35

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами

Найменування об’єкта приватизації, його місцезнаходження: нежитлова будівля, приміщення І-LII та LVI-LXXVII, 64801 Харківська область Близнюківський район смт.Близнюки вул.Ткаченка, 35

Код CAV-PS: 04232000-3 - Адміністративна будівля, приміщення в адміністративній будівлі

Дані про будівлю та земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт приватизації: 64801 Харківська область Близнюківський район смт.Близнюки вул.Ткаченка, 35, кадастровий номер:6320655100:01:006:0080, площа 0,1332 га, цільове призначення: 02.03 для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку, земельна ділянка комунальної власності, власник – Близнюківська селищна рада Близнюківського району Харківської області, обтяжень та обмежень на земельну ділянку немає, умови використання земельної ділянки – оренда, будівля не використовується за призначенням, умови користування - реконструкція в житловий будинок з вбудованими нежитловими приміщеннями за робочим проектом, виготовленим ТОВ “Форпроект” (код: 33373474, адреса: 64600, Харківська обл., місто Лозова, МІКРОРАЙОН 4, будинок 71/2), замовником якого є Близнюківська селищна рада)

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 04400021

Стартова ціна об’єкта:

- аукціон з умовами – 553 760 грн. 00 коп.

- аукціон із зниженням стартової ціни – 276 880 грн. 00 коп.;

- аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 276 880 грн. 00 коп.

Розмір гарантійного внеску:

- аукціон з умовами – 55 376 грн. 00 коп.

- аукціон із зниженням стартової ціни – 27 688 грн. 00 коп.;

- аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 27 688 грн. 00 коп.

Розмір реєстраційного внеску:

744 грн. 60 коп. з ПДВ.

Найменування установи банку, її адреса та номери рахунків, відкритих для внесення гарантійного внеску, реєстраційного внеску та проведення розрахунків за придбані об’єкти:

-для участі в аукціоні гарантійний та реєстраційний внески сплачуються на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації;

-посилання на перелік авторизованих  майданчиків та їх рахунки, відкриті для оплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків : https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2

Одержувач: Близнюківська селищна рада

Рахунок № 37324024028589

Банк одержувача: ГУ Державної казначейської служби України у Харківській області

МФО 851011

Код ЄДРПОУ 04400021

Умови продажу об’єкта приватизації: власником об’єкта приватизації стає покупець, що в ході торгів запропонував за нього найвищу ціну і взяв на себе зобов’язання виконати реконструкцію нежитлової будівлі за адресою: смт.Близнюки вул.Ткаченка, 35 в житловий будинок з вбудованими нежитловими приміщеннями за робочим проектом, виготовленим ТОВ “Форпроект” (код: 33373474, адреса: 64600 Харківська обл. м. Лозова, м-н 4, буд. 71/2), замовником якого є Близнюківська селищна рада), виконання норм чинного законодавства України;

продаж об’єктів на аукціоні здійснюється за наявності не менше двох учасників аукціону та вважається таким, що відбувся, у разі здійснення на аукціоні не менше одного кроку аукціону на підвищення стартової ціни;

у разі якщо для участі в аукціоні подано заяву на участь в аукціоні від одного покупця, аукціон визнається таким, що не відбувся, а Близнюківська селищна рада як орган приватизації приймає рішення про приватизацію зазначеного об’єкта шляхом викупу безпосередньо такому покупцеві за запропонованою ним ціною, але не нижче стартової ціни;

аукціон проводиться відповідно до ЗУ “Про приватизацію державного і комунального майна» та Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня № 432;

до участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України “Про приватизацію державного і комунального майна”;

Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта або його частини, із зазначенням за кожним таким договором найменування орендаря, орендованої площі, розміру місячної орендної плати, строку дії договору оренди:  немає

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні (кінцевий строк подання цінових аукціонних пропозицій):

кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19-30 до 20-30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону;

в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо з 16 години 15 хвилин до 16 години 45 хвилин дня проведення електронного аукціону.

Дата, час та місце проведення аукціону: аукціони з продажу об’єктів малої приватизації проводяться не раніше, ніж через 20 днів, але не пізніше 35 днів після опублікування інформаційного повідомлення про приватизацію об’єктів малої приватизації (п.5 ст. 15 ЗУ “Про приватизацію державного і комунального майна»).

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування у робочі дні, попередньо узгодивши з представником Близнюківської селищної ради (балансоутримувач) годину огляду об’єкта за телефоном: (05754) 5-19-81 з 08.00 до 16.00 у робочі дні.

Інформація про радника (у разі його залучення): радник не залучається

Назва організатора аукціону, адреса, номер телефону, час роботи служби з організації аукціону: Близнюківська селищна рада (код за ЄДРПОУ 04400021), адреса: 64801 Харківська область Близнюківський район смт.Близнюки вул.Свободи, 30, e-mail: mail@bliznjuki-selrada.gov.ua, контактний тел. (05754) 5-19-81 з 08.00 до 17.15 у робочі дні, заступник Близнюківського селищного голови Хомутова Яна Юріївна

Адреса веб-сайту організатора аукціону: https://bliznjuki-selrada.gov.ua/

                        

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------:) (:--------------------------------------------------------

Повторний конкурсний відбір виконавців земельних торгів

Близнюківська селищна рада проводить повторний конкурс з відбору виконавців послуг з проведення земельних торгів для продажу права оренди земельної  ділянки.

1.Мета проведення робіт – визначення виконавця послуг для проведення земельних торгів для продажу права оренди земельної ділянки на території Близнюківської селищної ради Близнюківського району Харківської області

2.Дані про земельну ділянку –

Місце розташування

Цільове призначення

Площа, га

Кадастровий номер

Умови продажу

Харківська область Близнюківський район Близнюківська селищна рада

01.01 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

4,9220

6320655100:03:000:0049

строк оренди

7 років

3.Умови конкурсу -  конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка "На конкурс з відбору  виконавця земельних торгів" із зазначенням об’єкту та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням ПДВ, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях не більше 30 днів).

Прийняття заяв припиняється за п’ять днів до дати проведення конкурсу – 06.08.2018 року

Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

4.Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс –

 заява про участь у конкурсі з відбору виконавців проведення земельних торгів в довільній формі;

копія документа, що засвідчує реєстрацію  фізичних осіб  у державному реєстрі фізичних осіб-платників податків, або копія сторінок паспорта  для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (для претендента фізичної особи-підприємця);

згода на обробку персональних даних (для претендента фізичної особи-підприємця);

копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента - юридичної особи);

копія ліцензії;

копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання  протоколу земельних торгів;

інформація про продані лоти: кількість, стартова ціна, ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною.

5.Поштова адреса, за якою подаються документи –

64801 Харківська обл. Близнюківський р-н смт.Близнюки вул. Свободи, 30 каб.№1

6.Дата, час та місце проведення конкурсу – 10.08.2018 року, об 11.00 год., 64801 Харківська обл. Близнюківський р-н смт.Близнюки вул.Свободи, 30 каб.№1

8.Відомості про місце знаходження комісії, контакті телефони - 64801 Харківська обл. Близнюківський р-н смт.Близнюки вул. Свободи, 30 каб.№1, т.0502090430

 

-----------------------------------------------------------:) (:--------------------------------------------------------

 Конкурсний відбір виконавців земельних торгів

Близнюківська селищна рада проводить конкурс з відбору виконавців послуг з проведення земельних торгів для продажу права оренди земельної  ділянки.

1.Мета проведення робіт – визначення виконавця послуг для проведення земельних торгів для продажу права оренди земельної ділянки на території Близнюківської селищної ради Близнюківського району Харківської області.

2.Дані про земельну ділянку 

Місце розташування

Цільове призначення

Площа, га

Кадастровий номер

Умови продажу

Харківська область Близнюківський район Близнюківська селищна рада

01.01 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

4,9220

6320655100:03:000:0049

строк оренди

7 років

3.Умови конкурсу -  конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка "На конкурс з відбору  виконавця земельних торгів" із зазначенням об’єкту та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням ПДВ, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях не більше 30 днів).

Прийняття заяв припиняється за п’ять днів до дати проведення конкурсу – 15.07.2018 року

Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

4.Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс:

 заява про участь у конкурсі з відбору виконавців проведення земельних торгів в довільній формі;

копія документа, що засвідчує реєстрацію  фізичних осіб  у державному реєстрі фізичних осіб-платників податків, або копія сторінок паспорта  для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (для претендента фізичної особи-підприємця);

згода на обробку персональних даних (для претендента фізичної особи-підприємця);

копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента - юридичної особи);

копія ліцензії;

копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання  протоколу земельних торгів;

інформація про продані лоти: кількість, стартова ціна, ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною.

5.Поштова адреса, за якою подаються документи –

64801 Харківська обл. Близнюківський р-н смт.Близнюки вул. Свободи, 30 каб.№1

6.Дата, час та місце проведення конкурсу – 20.07.2018 року, об 11.00 год., 64801 Харківська обл. Близнюківський р-н смт.Близнюки вул.Свободи, 30 каб.№1

8.Відомості про місце знаходження комісії, контакті телефони - 64801 Харківська обл. Близнюківський р-н смт.Близнюки вул. Свободи, 30 каб.№1, т.0502090430

-----------------------------------------------------------:) (:--------------------------------------------------------

   ПОВТОРНИЙ Конкурсний відбір  оцінювачів комунального майна

Близнюківська селищна рада оголошує про повторний конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності на право проведення оцінки майна комунальної власності:

Назва об’єкта оцінки нежитлова будівля, приміщення І-LII та LVI-LXXVII

Місце знаходження об’єкта оцінки: 

64801 Харківська область Близнюківський район смт.Близнюки вул.Ткаченка, 35

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:

Близнюківська селищна рада Близнюківського району Харківської області

Мета проведення оцінки: 

Визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для відчуження шляхом продажу на конкурентних засадах

Площа об’єкта оцінки: 934,80 м.кв.

                Вимоги до претендентів для участі в конкурсі  з відбору суб’єктів оціночної діяльності:

перелік оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна та їх особистого досвіду у виконанні робіт з оцінки подібного майна;

відповідна кваліфікація оцінювачів стосовно об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача, виданими згідно із Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».

                До підтвердних документів, поданих на конкурс з відбору суб'єктів оціночної діяльності належать:

заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності в довільній формі;

копії кваліфікаційних документів оцінювача;

кількість звітів про оцінку майна, які на час проведення конкурсу складені претендентом на виконання договорів про проведення оцінки майна, укладених з органами приватизації та іншими замовниками, за підсумками попередніх конкурсів;

інформація про претендента, що містить:

відомості про діяльність претендента (рік заснування; перелік робіт з оцінки; наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо); іншу інформацію щодо досвіду у сфері оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу);

інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також залучаються ним до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів тощо).

Конкурсна документація претендента подається в запечатаному конверті і складається із:

підтвердних документів;

пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, запечатаної в окремому конверті;

документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна.

Конкурсна документація подається до Близнюківської селищної ради на адресу:

64801 Харківська область Близнюківський район смт.Близнюки вул.Свободи, 30 каб.№1

Інформація про проведення конкурсу :

дата, час і місце проведення конкурсу:

06 серпня 2018 року о 10.00 год.  смт.Близнюки вул.Свободи, 30 каб.№1

кінцевий термін подання документів – 02 серпня 2018 року;

строк виконання робіт у календарних днях - 10 (десять) календарних днів;

відомості про місцезнаходження комісії, їх контактні номери телефонів:

64801 Харківська область Близнюківський район смт.Близнюки вул.Свободи, 30 каб.№1

т. 0502090430

-----------------------------------------------------------:) (:--------------------------------------------------------

Повторний конкурсний відбір оцінювачів комунального майна

Близнюківська селищна рада оголошує про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності на право проведення оцінки майна комунальної власності:

Назва об’єкта оцінки №1: адміністративна будівля

Місце знаходження об’єкта оцінки: 

64801 Харківська область Близнюківський район смт.Близнюки вул.Свободи, 26

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:

Близнюківська селищна рада Близнюківського району Харківської області

Мета проведення оцінки: 

Визначення вартості об’єкта оцінки для для відображення в договорі о ренди та використання під час розрахунку орендної плати.

Площа об’єкта оцінки: 826,6 м.кв.

 

            Вимоги до претендентів для участі в конкурсі  з відбору суб’єктів оціночної діяльності:

перелік оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна та їх особистого досвіду у виконанні робіт з оцінки подібного майна;

відповідна кваліфікація оцінювачів стосовно об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача, виданими згідно із Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».

 

            До підтвердних документів, поданих на конкурс з відбору суб'єктів оціночної діяльності належать:

заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності в довільній формі;

копії кваліфікаційних документів оцінювача;

кількість звітів про оцінку майна, які на час проведення конкурсу складені претендентом на виконання договорів про проведення оцінки майна, укладених з органами приватизації та іншими замовниками, за підсумками попередніх конкурсів;

інформація про претендента, що містить:

відомості про діяльність претендента (рік заснування; перелік робіт з оцінки; наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо); іншу інформацію щодо досвіду у сфері оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу);

інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також залучаються ним до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи, членство у  саморегулівних організаціях оцінювачів тощо).

Конкурсна документація претендента подається в запечатаному конверті і складається із:

підтвердних документів;

пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, запечатаної в окремому конверті;

документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна.

 

Конкурсна документація подається до Близнюківської селищної ради на адресу:

64801 Харківська область Близнюківський район смт.Близнюки вул.Свободи, 30 каб.№1

 

Інформація про проведення конкурсу :

дата, час і місце проведення конкурсу:

01 червня 2018 року о 10.00 год.  смт.Близнюки вул.Свободи, 30 каб.№1

кінцевий термін подання документів – 31 травня 2018 року;

строк виконання робіт у календарних днях - 10 (десять) календарних днів;

відомості про місцезнаходження комісії, їх контактні номери телефонів:

64801 Харківська область Близнюківський район смт.Близнюки вул.Свободи, 30 каб.№1

т. 0502090430

-----------------------------------------------------------:) (:--------------------------------------------------------

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА

Керуючись Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Близнюківська селищна рада повідомляє про оприлюднення регуляторних актів:

 • проекту рішення селищної ради “Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Близнюківської селищної ради у 2019 році”
 • проекту рішення селищної ради “Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Близнюківської селищної ради у 2019 році”

Строк приймання пропозицій та зауважень до проектів регуляторних актів становить 1 місяць з дня оприлюднення проектів регуляторних актів та аналізів їх регуляторного впливу на офіційному сайті Близнюківської селищної ради: http://bliznjuki-selrada.gov.ua.

Кінцевий термін подання пропозицій та зауважень - 05 червня 2018 року.

Пропозиції та зауваження до проектів регуляторних акта та аналізу регуляторного впливу просимо надавати в письмовій формі за адресою: смт.Близнюки вул.Свободи, 30, каб.№1, другий поверх (відповідальна особа – заступник селищного голови Хомутова Я.Ю.) або в електронному вигляді на адресу mail@bliznjuki-selrada.gov.ua.

Проект рішення селищної ради “Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Близнюківської селищної ради у 2019 році”

СТАВКИ земельного податку

ПЕРЕЛІК пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до п. 284.1 ст.284 Податкового кодексу України, і з сплати земельного податку

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Близнюківської селищної ради “Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Близнюківської селищної ради у 2019 році”

Проект рішення селищної ради “Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Близнюківської селищної ради у 2019 році”

СТАВКИ податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

ПЕРЕЛІК пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до пп. 266.4.2 п. 266.4 ст. 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Близнюківської селищної ради “Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Близнюківської селищної ради у 2019 році” 

 

-----------------------------------------------------------:) (:--------------------------------------------------------

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА

 Керуючись Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Близнюківська селищна рада повідомляє про оприлюднення регуляторного акту:

  проекту рішення селищної ради “Про місцеві податки і збори на території Близнюківської селищної ради на 2019 рік” щодо встановлення на території селищної ради місцевих податків та зборів на 2019 рік:  податку на майно в частині транспортного податку, єдиного податку, туристичний збору.

  Строк приймання пропозицій та зауважень до проектів регуляторних актів становить 1 місяць з дня оприлюднення проектів регуляторних актів та аналізів їх регуляторного впливу на офіційному сайті Близнюківської селищної ради: http://bliznjuki-selrada.gov.ua.

  Кінцевий термін подання пропозицій та зауважень - 05 червня 2018 року.

  Пропозиції та зауваження до проектів регуляторних акта та аналізу регуляторного впливу просимо надавати в письмовій формі за адресою: смт.Близнюки вул.Свободи, 30, каб.№1, другий поверх (відповідальна особа – заступник селищного голови Хомутова Я.Ю.) або в електронному вигляді на адресу mail@bliznjuki-selrada.gov.ua.

Проект рішення селищної ради “Про місцеві податки і збори на території Близнюківської селищної ради на 2019 рік”

Проект положення про справляння транспортного податку на території   Близнюківської селищної ради

Проект положення про порядок обчислення та сплати єдиного податку на території  Близнюківської селищної ради

Проект положення про справляння туристичного збору  на території Близнюківської селищної ради

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення селищної ради  “Про місцеві податки і збори на території Близнюківської селищної ради на 2019 рік” в частині  справляння транспортного податку  на території Близнюківської селищної ради у 2019 році ”

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення селищної ради  “Про місцеві податки і збори на території Близнюківської селищної ради на 2019 рік” в частині встановлення фіксованих ставок єдиного податку для  фізичних осіб –підприємців на території Близнюківської селищної ради у 2019 році

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення селищної ради  “Про місцеві податки і збори на території  Близнюківської селищної ради на 2019 рік”  в частині встановлення туристичного збору на території Близнюківської селищної ради у 2019 році

-----------------------------------------------------------:) (:--------------------------------------------------------

Конкурсний відбір оцінювачів комунального майна

Близнюківська селищна рада оголошує про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності на право проведення оцінки майна комунальної власності:

Назва об’єкта оцінки №1: адміністративна будівля

Місце знаходження об’єкта оцінки: 

64801 Харківська область Близнюківський район смт.Близнюки вул.Свободи, 26

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:

Близнюківська селищна рада Близнюківського району Харківської області

Мета проведення оцінки: 

Визначення вартості об’єкта оцінки для для відображення в договорі оренди та використання під час розрахунку орендної плати.

Площа об’єкта оцінки: 826,6 м.кв.

            Вимоги до претендентів для участі в конкурсі  з відбору суб’єктів оціночної діяльності:

перелік оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна та їх особистого досвіду у виконанні робіт з оцінки подібного майна;

  відповідна кваліфікація оцінювачів стосовно об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача, виданими згідно із Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».

        До підтвердних документів, поданих на конкурс з відбору суб'єктів оціночної діяльності належать:

заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності в довільній формі;

  копії кваліфікаційних документів оцінювача;

кількість звітів про оцінку майна, які на час проведення конкурсу складені претендентом на виконання договорів про проведення оцінки майна, укладених з органами приватизації та іншими замовниками, за підсумками попередніх конкурсів;

  інформація про претендента, що містить:

  відомості про діяльність претендента (рік заснування; перелік робіт з оцінки; наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо); іншу інформацію щодо досвіду у сфері оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу);

  інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також залучаються ним до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи, членство у  саморегулівних організаціях оцінювачів тощо).

Конкурсна документація претендента подається в запечатаному конверті і складається із:

   підтвердних документів;

   пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, запечатаної в окремому конверті;

   документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна.

  Конкурсна документація подається до Близнюківської селищної ради на адресу:

64801 Харківська область Близнюківський район смт.Близнюки вул.Свободи, 30 каб.№1

Інформація про проведення конкурсу :

дата, час і місце проведення конкурсу:

  15 травня 2018 року о 10.00 год.  смт.Близнюки вул.Свободи, 30 каб.№1

   кінцевий термін подання документів – 04 травня 2018 року;

   строк виконання робіт у календарних днях - 10 (десять) календарних днів;

   відомості про місцезнаходження комісії, їх контактні номери телефонів:

64801 Харківська область Близнюківський район смт.Близнюки вул.Свободи, 30 каб.№1

т. 0502090430

-----------------------------------------------------------:) (:--------------------------------------------------------

 

Повторний конкурсний відбір

оцінювачів комунального майна

Близнюківська селищна рада повторно оголошує про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності на право проведення оцінки майна комунальної власності:

Назва об’єкта оцінки №1: житловий будинок

Місце знаходження об’єкта оцінки: 

64801 Харківська область Близнюківський район смт.Близнюки вул.Вишнева, 82

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:

Близнюківська селищна рада Близнюківського району Харківської області

Мета проведення оцінки: 

Визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для відчуження шляхом продажу на конкурентних засадах

Площа об’єкта оцінки: 38,5 м.кв.

Назва об’єкта оцінки №2: квартира №2

Місце знаходження об’єкта оцінки: 

64809 Харківська область Близнюківський район с.Садове вул. Шкільна буд.69

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:

Близнюківська селищна рада Близнюківського району Харківської області

Мета проведення оцінки: 

Визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для відчуження шляхом продажу на конкурентних засадах

Площа об’єкта оцінки: 47,7 м.кв.

        Вимоги до претендентів для участі в конкурсі  з відбору суб’єктів оціночної діяльності:

перелік оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна та їх особистого досвіду у виконанні робіт з оцінки подібного майна;

відповідна кваліфікація оцінювачів стосовно об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача, виданими згідно із Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».

            До підтвердних документів, поданих на конкурс з відбору суб'єктів оціночної діяльності належать:

заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності в довільній формі;

копії кваліфікаційних документів оцінювача;

кількість звітів про оцінку майна, які на час проведення конкурсу складені претендентом на виконання договорів про проведення оцінки майна, укладених з органами приватизації та іншими замовниками, за підсумками попередніх конкурсів;

інформація про претендента, що містить:

відомості про діяльність претендента (рік заснування; перелік робіт з оцінки; наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо); іншу інформацію щодо досвіду у сфері оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу);

інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також залучаються ним до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів тощо).

Конкурсна документація претендента подається в запечатаному конверті і складається із:

підтвердних документів;

пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, запечатаної в окремому конверті;

документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна.

Конкурсна документація подається до Близнюківської селищної ради на адресу:

64801 Харківська область Близнюківський район смт.Близнюки вул.Свободи, 30 каб.№1

Інформація про проведення конкурсу :

дата, час і місце проведення конкурсу:

05 квітня 2018 року о 10.00 год.  смт.Близнюки вул.Свободи, 30 каб.№1

кінцевий термін подання документів – 03 квітня 2018 року;

строк виконання робіт у календарних днях - 10 (десять) календарних днів;

відомості про місцезнаходження комісії, їх контактні номери телефонів:

64801 Харківська область Близнюківський район смт.Близнюки вул.Свободи, 30 каб.№1

т. 0502090430

-----------------------------------------------------------:) (:--------------------------------------------------------

 Повторний конкурсний відбір виконавців земельних торгів

Близнюківська селищна рада проводить конкурс з відбору виконавців послуг з проведення земельних торгів для продажу права оренди земельних  ділянок.

1.Мета проведення робіт –

визначення виконавця послуг для проведення земельних торгів для продажу:

права оренди земельної ділянки в смт.Близнюки по вул. Свободи, 9б/1,

права оренди земельної ділянки в смт.Близнюки по вул. Свободи, 9б/2.

 2.Дані про земельні ділянки

Місце розташування

Цільове призначення

Площа, Га

Кадастровий номер

Умови продажу

смт.Близнюки вул.Свободи, 9б/1

03.10 для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури

0,0630

6320655100:01:003:0168

строк оренди

 3 роки

смт.Близнюки вул.Свободи, 9б/2

03.10 для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури

0,0630

6320655100:01:003:0169

строк оренди

 3 роки

 3.Умови конкурсу -  конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка "На конкурс з відбору  виконавця земельних торгів" із зазначенням об’єкту та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням ПДВ, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях не більше 30 днів).

Прийняття заяв припиняється за п’ять днів до дати проведення конкурсу – 05.04.2018 року

Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

 4.Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс –

 заява про участь у конкурсі з відбору виконавців проведення земельних торгів в довільній формі;

копія документа, що засвідчує реєстрацію  фізичних осіб  у державному реєстрі фізичних осіб-платників податків, або копія сторінок паспорта  для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (для претендента фізичної особи-підприємця);

згода на обробку персональних даних (для претендента фізичної особи-підприємця);

копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента - юридичної особи);

копія ліцензії;

копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання  протоколу земельних торгів;

 інформація про продані лоти: кількість, стартова ціна, ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною.

5.Строк подання конкурсної документації - 10.04.2018 року

6.Поштова адреса, за якою подаються документи –

64801 Харківська обл. Близнюківський р-н смт.Близнюки вул. Свободи, 30 каб.№1

7.Дата, час та місце проведення конкурсу – 10.04.2018 року, 11.00 год., 64801 Харківська обл. Близнюківський р-н смт.Близнюки вул.Свобади, 30 каб.№1

8.Відомості про місце знаходження комісії, контакті телефони - 64801 Харківська обл. Близнюківський р-н смт.Близнюки вул. Свободи, 30 каб.№1, т.0502090430

 

-----------------------------------------------------------:) (:--------------------------------------------------------

ПОВІДОМЛЕННЯ

про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості, щодо розробки Детального плану території земельної ділянки в межах  смт. Близнюки (біля земельної ділянки ПС “Близнюки” 110/35), орієнтовною площею до 20,0 га, для будівництва об’єкту з відновлювальної енергетики (сонячної електростанції)

 У зв’язку з розробленням містобудівної документації «Детального плану території земельної ділянки в межах смт. Близнюки (біля земельної ділянки ПС “Близнюки” 110/35), орієнтовною площею до 20,0 га, для будівництва об’єкту з відновлювальної енергетики (сонячної електростанції)» (далі – Детальний план), з метою врахування громадських інтересів під час розроблення Детального плану з 05.02.2018 по 12.02.2018 року проводиться обговорення та розгляд даної містобудівної документації.

Підставою для розробки Детального плану є рішення ХXXVI сесії VІI скликання Близнюківської селищної ради від 14 липня 2017 року № 633-VІI «Про  погодження розроблення детального плану території ТОВ “СОЛАР БЛИЗНЮКИ” для будівництва сонячної електростанції»

Інформація про мету, склад та зміст містобудівної документації:

Детальний план території, виконано для розташування об’єкту з відновлювальної енергетики (сонячної електростанції) в межах смт. Близнюки (біля земельної ділянки ПС «Близнюки» 110/35) Близнюківського району Харківської області, орієнтовною площею до 20 га та з метою уточнення планувальної структури і функціонального призначення території, просторової композиції, параметрів забудови; формування принципів планувальної організації забудови; визначення функціонального призначення, режиму та параметрів забудови, розподілу територій згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами; встановлення доцільності, обсягів, послідовності використання території, черговості та обсягів інженерної підготовки території; планування системи інженерних мереж та визначення порядку організації транспортного та пішохідного руху.

Основні техніко-економічні показники детального плану

пп

Найменування

Кількість

Одиниці вимірювання

Примітка

 

1.

Площа детального плану (ДПТ)

16,32

га

 

2.

Площа території ФЕС, в тому числі

16,32

га

 

2.1

Площа території ФЕС в межах населеного

Пункту

5,27

 

га

 

2.2

Площа території ФЕС за межами населеного

пункту

11,05

га

 

3.

Номінальна потужність

8

МВт

 

4.

Поле для розміщення сонячних модулів

(сектора масиву ФЕС)

14,4138

га

 

5.

Площа дорожнього покриття

0,4233

га

 

6.

Площа озеленення

1,2208

га

 

7.

Площа забудови (технологічні майданчики)

0,1243

га

 

8.

Площа забудови (админ. території)

0,1378

га

 

9.

Коефіцієнт використання території

92

%

 

Графічні матеріали:

1. Схема розташування території (у планувальній структурі населеного пункту, району);

2.План існуючого використання території;

3.Проектний план;

4. Схема інженерної підготовки території та вертикального планування;

5. Схема інженерних мереж, споруд і використання підземного простору;

Текстові матеріали: Пояснювальна записка ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ земельної ділянки в межах смт. Близнюки (біля земельної ділянки ПС «Близнюки» 110/35), орієнтовною площею до 20,0 га, для будівництва об’єкту з відновлювальної енергетики (сонячної електростанції).

Замовник Генерального плану: Близнюківська селищна рада.

Розробник Генерального плану: ПП «ГРАДПЛАНПРОЕКТ».

Інформація про місце та строки ознайомлення з проектом:

З Детальним планом території земельної ділянки в межах смт. Близнюки (біля земельної ділянки ПС “Близнюки” 110/35), орієнтовною площею до 20,0 га, для будівництва об’єкту з відновлювальної енергетики (сонячної електростанції) можна ознайомитися за адресою: Харківська область, смт. Близнюки вул. Свободи, 30, каб. №5.

Телефон для довідок: 0575452996, 0575451981.

Строки ознайомлення з проектом – з 05.02.2018 по 12.02.2018 року.

Відповідальний за організацію розгляду пропозицій – заступник Близнюківського селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради  Володченка С.С.

Інформація про строк подання і строк завершення розгляду пропозицій:

Строки подання пропозицій – з 05.02.2018 по 12.02.2018 року (включно) за адресою: Харківська область, смт. Близнюки вул. Свободи, 30, каб. №5. 
Пропозиції будуть розглянуті у порядку передбаченому постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 року № 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні».

Громадські слухання з розгляду Детального плану території земельної ділянки в межах  смт. Близнюки (біля земельної ділянки ПС “Близнюки” 110/35), орієнтовною площею до 20,0 га, для будівництва об’єкту з відновлювальної енергетики (сонячної електростанції) щодо врахування громадських інтересів будуть проведені 12 лютого 2018 року о 14 годині за адресою: Харківська область, смт. Близнюки вул. Свободи, 30, каб. №5

 

-----------------------------------------------------------:) (:--------------------------------------------------------

   Близнюківська селищна рада оголошує про намір

передати в оренду частину приміщення – кім.№17, площею 16,5 м.кв., розташовану за адресою: смт.Близнюки вул.Свободи, 26 в смт.Близнюки.

передати в оренду приміщення – кім.№14a, площею 14 м.кв., розташовану за адресою: смт.Близнюки вул.Свободи, 26 в смт.Близнюки.

   Заяви надсилати на адресу Близнюківської селищної ради:

смт.Близнюки вул.Свободи, 30  або на e-mail bliznjukiselrada@ukr.net

до 01.02.2018 року

   За  інформацією  звертатися за телефонами: 5-21-37,  5-19-81

-----------------------------------------------------------:) (:--------------------------------------------------------

Інформаційне повідомлення (оголошення)

про продаж на аукціоні за методом зниження ціни майна, яке належить

на праві комунальної власності територіальній громаді Близнюківської селищної ради

 

На аукціон за методом зниження ціни виставлено майно – нежитлова будівля (літ.Б-ІН), що знаходиться за адресою: Харківська область, Близнюківський район, смт. Близнюки, вул. Механізаторів, буд.10, рік побудови – 1975, площа приміщень 166,5кв.м, площа основн. 219,2кв.м, висота 3,4м, будівельний об’єм 745куб.м, опис конструктивних елементів: фундамент - бутовий камінь; стіни - бутовий камінь, обкладений цеглою; покрівля - шифер; перекриття дерев’яне; підлога - бетон; інженерне обладнання - електрика; за результатами візуального огляду оцінювача: стіни - обробка стін зовнішня штукатурка, вивітрювання розчину з кладки, тріщини по всім зовнішнім стінам, руйнування штукатурного слою стін, внутрішнє оздоблення стін відсутнє; покрівля - сліди протікання і цвітіння, порушення штукатурного слою по всій стелі; підлога - відколи і потертості в місцях ходіння; двері металеві, вікна дерев'яні, розсохлися і пожолобились; будівля розташована в периферійній частині селища в приватному секторі садибних будинків та виробничих господарств, інфраструктура відсутня; в будівлі не проводилися ремонтні роботи з поліпшення його стану, загальний стан ветхий. Будівля розташована на земельній ділянці площею 0,1100 га, кадастровий номер 6320655100:01:004:0050, категорія земель - землі житлової та громадської забудови, цільове призначення - для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, обмеження у використанні земельної ділянки - охорона зона навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системи, площа земельної ділянки (її частини), на яку поширюється дія обмеження, - 0,0527 га, строк дії обмеження – безстроково

 

Початкова вартість продажу - 50950,00 грн. без ПДВ

Умови продажу:

покупець оплачує вартість послуг з організації та проведення аукціону - 4% від ціни продажу майна, та витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням договору купівлі-продажу;

покупець оплачує належну суму грошових коштів за придбане майно протягом 30 днів з дати укладення договору купівлі-продажу, у разі несплати грошових коштів протягом зазначеного строку покупець сплачує на користь продавця неустойку в розмірі 20% ціни продажу майна, у разі несплати грошових коштів згідно з договором купівлі-продажу разом з неустойкою протягом наступних 30 днів договір підлягає розірванню;

передача майна покупцеві здійснюється тільки після сплати покупцем у повному обсязі належної суми грошових коштів за придбане майно шляхом укладення акта приймання-передачі;

способи подальшого володіння, користування та розпорядження майном визначаються покупцем на власний розсуд згідно з чинним законодавством України;

покупець самостійно за власний рахунок вирішує питання набуття (оформлення) права на земельну ділянку, на якій розташоване майно, згідно з чинним законодавством України.

Аукціон буде проведено 18 грудня 2017 об 11.00 г. за адресою: 85307, Донецька область, м. Покровськ, вул. Захисників України, буд.1, УСТБ «Укрінкомбіржа».

Під час проведення аукціону за методом зниження ціни можливе зменшення початкової вартості продажу, але не нижче, ніж до граничної вартості, яка становить 80% початкової вартості продажу.

Ознайомитися з майном можна за його місцезнаходженням у робочі дні за попередньою домовленістю з продавцем – Близнюківська селищна рада, тел.+38 (05754) 51981, 52137.

Бажаючим взяти участь в аукціоні необхідно сплатити реєстраційний внесок - 17,00 грн. без ПДВ на п/р №26001051702732, гарантійний внесок - 5095,00 грн. без ПДВ на п/р №26001051702903 в ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 335496, отримувач - УСТБ «Укрінкомбіржа», код ЄДРПОУ 32502652, та подати заяву про участь в аукціоні з додатком платіжних та інших необхідних документів. Кінцевий строк прийняття заяв - 14.12.2017.

Подати заяву про участь в аукціоні та ознайомитися з порядком проведення аукціону та отримати іншу інформацію про проведення аукціону можна за адресою УСТБ «Укрінкомбіржа»: 85307, Донецька область, м. Покровськ, вул. Захисників України, буд.1, пн-пт з 8.00 г. до 17.00 г. тел.+38 (0623) 522254, www.uisb.dn.ua, е-mail: ukrinkombirga@gmail.com

-----------------------------------------------------------:) (:--------------------------------------------------------

Близнюківська селищна рада оголошує про намір

передати в оренду частину приміщення – кім.№9, площею 15 м.кв., розташовану за адресою: смт.Близнюки вул.Свободи, 26 в смт.Близнюки (другий поверх).

Заяви надсилати на адресу Близнюківської селищної ради:

смт.Близнюки вул.Свободи, 30  або на e-mail bliznjukiselrada@ukr.net

до 10.10.2017 року

За  інформацією  звертатися за телефонами: 5-21-37,  5-19-81

-----------------------------------------------------------:) (:--------------------------------------------------------

          На виконання рішення XXXV сесії VII скликання Близнюківської селищної ради від 29.06.2017 року за № 604-VII на облік безхазяйного нерухомого майна взято  такий об’єкт:

         споруда - вантажно-розвантажувальний майданчик, розташована по вул. Свободи, 9д в смт.Близнюки (номер запису про взяття на облік 11141 від 26.07.2017 року).

Власникам вищевказаної споруди чи іншим особам, які мають право вимагати  повернення своєї власності чи заявити про своє право на неї, протягом року до 26.07.2018 року необхідно звернутися з підтвердними документами до Близнюківської селищної ради за адресою: 64801 Харківська область смт.Близнюки вул. Свободи, 30 телефон для довідок 5-17-92.

           Після спливу одного року з дня взяття на облік, за умови якщо не буде встановлено власника або іншу особу, яка має право  вимагати повернення своєї власності чи не заявила про своє право на вищевказане нерухоме майно, за позовом Близнюківської селищної ради його буде передано в комунальну власність територіальної громади у судовому порядку.

-----------------------------------------------------------:) (:--------------------------------------------------------

Близнюківська селищна рада оголошує про намір

передати в оренду частину приміщення – кім.№14, площею 19,9 м.кв., розташовану за адресою: смт.Близнюки вул.Свободи, 30 в смт.Близнюки (другий поверх).

Заяви надсилати на адресу Близнюківської селищної ради:

смт.Близнюки вул.Свободи, 30  або на e-mail bliznjukiselrada@ukr.net

до 11.07.2017 року

За  інформацією  звертатися за телефонами: 5-21-37,  5-19-81

-----------------------------------------------------------:) (:--------------------------------------------------------

 

На виконання рішення XXXII сесії VII скликання Близнюківської селищної ради від 27.04.2017 року за № 561-VII на облік безхазяйного нерухомого майна взято  такі об’єкти:

нежитлова будівля (колишній магазин), розташована по вул. Чкалова,13 в смт.Близнюки, площею 87,2 м.кв. (номер запису про взяття на облік 10884 від 29.05.2017 року);

нежитлова будівля (колишній клуб), розташована по вул. Чкалова,13а в смт.Близнюки, площею 92,2 м.кв., (номер запису про взяття на облік 10885 від 29.05.2017 року);

нежитлова будівля (колишня контора), розташована по вул. Чкалова,13б в смт.Близнюки, площею 110,5 м.кв., (номер запису про взяття на облік 10882 від 29.05.2017 року);

нежитлова будівля (колишній сарай), розташована по вул. Чкалова,13в в смт.Близнюки, площею 250 м.кв. (номер запису про взяття на облік 10883 від 29.05.2017 року).

Власникам вищевказаних об’єктів чи іншим особам, які мають право вимагати  повернення своєї власності на них чи заявити  про своє право на них, протягом року до 29.05.2018 року необхідно звернутися з підтвердними документами до Близнюківської селищної ради за адресою: 64801 Харківська область смт.Близнюки вул. Свободи, 30 телефон для довідок 5-17-92.

Після спливу одного року з дня взяття на облік, за умови якщо не буде встановлено власника або іншу особу, яка має право  вимагати повернення своєї власності чи не заявила про своє право на вищевказане нерухоме майно, за позовом Близнюківської селищної ради його буде передано в комунальну власність територіальної громади у судовому порядку.

 

ОФІЦІЙНА ЗАЯВА СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ

           Близнюківський селищний голова Г.С. Король:

           "Очікую на офіційцні висновки розслідування з приводу   гибелі малолітньої дитини, яка проживала на території   селища Близнюки у прийомній сім’ї. Готовий сприяти     незалежному громадському розслідуванню."

 

 

Відумерла спадщина

              Близнюківська селищна рада повідомляє про початок процедури визнання відумерлою спадщини - житлового будинку по вул. Вишневій, 82 в смт.Близнюки, що належав гр. Кривонос М.І.; квартири № 2 в буд. 69 по вул. Шкільній в с. Садове, що належала гр. Чугуновій В.Я., в судовому порядку.

-----------------------------------------------------------:) (:--------------------------------------------------------

 

ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

Реконструкція нежитлової будівлі спортивного залу по вул. Притули, 10а с. Садове Близнюківського району

 

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення відкритих торгів

 

1. Замовник (генеральний замовник).

1.1. Найменування. Близнюківська селищна рада Близнюківського району Харківської області

1.2. Код за ЄДРПОУ. 04400021

1.3. Місцезнаходження. вул. Свободи, 26 смт. Близнюки Близнюківський район  Харківська область 64801

1.4. Реєстраційний рахунок замовника (генерального замовника).

31425000700061 в ГУ ДКСУ в Харківській області МФО 851011, код 38029801

35422122028589 в ГУ ДКСУ в Харківській області МФО 851011, код 38029801

1.5. Посадові особи замовника (генерального замовника), уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса). Володченко Сергій Сергійович заступник селищного голови 64801 Харківська область Близнюківський район смт.Близнюки вул. Свободи, 26, 05754 5-29-96, bliznjukiselrada@ukr.net

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі. 2 748 960, 00 грн. (два мільйони сімсот сорок вісім тисяч дев’ятсот шістдесят гривень 00 копійок)

3. Адреса веб-сайта, на якому замовником (генеральним замовником) додатково розміщується інформація про закупівлю. http://bliznjuki.org.ua

4. Інформація про предмет закупівлі.

4.1. Найменування предмета закупівлі. ДСТУ Б.Д.1.1. – 1:2013 Реконструкція нежитлової будівлі спортивного залу по вул. Притули, 10а с. Садове Близнюківського району(код ДК 021:2015  45200000-9 Роботи, пов’язані з об’єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об’єктів цивільного будівництва)

4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. реконструкція об’єкту відповідно до технічного завдання

4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. вул. Притули, 10а  с. Садове Близнюківський район  Харківська область 64809

4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. липень 2016 р.-грудень 2016 р.

5. Місце отримання документації конкурсних торгів. вул. Свободи, 26 каб.№1 смт. Близнюки Близнюківський район  Харківська область 64801

6. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо замовник (генеральний замовник) вимагає його надати).

6.1. Розмір.

6.2. Вид.

6.3. Умови надання.

7. Подання пропозицій конкурсних торгів.

7.1. Місце. вул. Свободи, 26 каб.№1 смт. Близнюки Близнюківський район  Харківська область 64801

7.2. Строк. 23 червня 2016 року 10.00 год.

8. Розкриття пропозицій конкурсних торгів.

8.1. Місце. вул. Свободи, 26 каб.№1 смт. Близнюки Близнюківський район  Харківська область 64801

8.2. Дата. 23 червня 2016 року

8.3. Час. 11.00 год.

9. Інформація про рамкову угоду.

9.1. Строк, на який укладається рамкова угода.

9.2. Кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду.

10. Додаткова інформація.

 

Близнюківський селищний голова

Голова комітету з конкурсних торгів                                                                          Г.С.Король

 

-----------------------------------------------------------------------:) (:-----------------------------------------------------------------

 

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ ПО ВИВЕЗЕННЮ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ БЛИЗНЮКІВСЬКИМ    КП "КОМУНАЛЬНИК"

       

 

 

Увага, оголошення

ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу з відбору виконавців земельних торгів