Проєкти рішення І сесії VIII скликання

Проєкти рішення ІІ сесії VIII скликання

Проєкти рішення ІІІ сесії VIII скликання

Проєкти рішення IV сесії VIII скликання

Проєкти рішення V сесії VIII скликання

Проєкти рішення VI сесії VIII скликання

Проєкти рішення VІI сесії VIII скликання

Проєкти рішення VIII сесії VIII скликання

Проєкти рішення IX сесії VIII скликання

Проєкти рішення X сесії VIII скликання

Проєкти рішення XІ сесії VIII скликання

Проєкти рішення XІI сесії VIII скликання

Проєкти рішення XІІI сесії VIII скликання

Проєкти рішення XІV сесії VIII скликання

Проєкти рішення XV сесії VIII скликання

Проєкти рішення XVI сесії VIII скликання

Проєкти рішення XVIІ сесії VIII скликання

Проєкти рішення XVІIІ сесії VIII скликання

Проєкти рішення XІХ сесії VIII скликання

Проєкти рішення XХ сесії VIII скликання

Проєкти рішення XХI сесії VIII скликання

Проєкти рішення XХIІ сесії VIII скликання

Проєкти рішень ХХІІІ сесії VIII скликання

Проєкти рішень ХХІV сесії VIII скликання

Проєкти рішень ХХV сесії VIII скликання

Проєкти рішень ХХVI сесії VIII скликання

Проєкти рішень ХХVII сесії VIII скликання

Проєкти рішень ХХVIII сесії VIII скликання

Проєкти рішень ХХІX сесії VIII скликання

Проєкти рішень ХХХ сесії VIII скликання

Проєкти рішень ХХХІ сесії VIII скликання

Проєкти рішень ХХХIІ сесії VIII скликання

Проєкти рішень ХХХІIІ сесії VIII скликання

Проєкти рішень ХХХIV сесії VIII скликання

Проєкти рішень ХХХV сесії VIII скликання

Проєкти рішень ХХХVІ сесії VIII скликання

Проєкти рішень ХХХVІI сесії VIII скликання

Проєкти рішень ХХХVІIІ сесії VIII скликання

Проєкти рішень ХХХІХ сесії VІІІ скликання

Проєкти рішень ХL сесії VІІІ скликання

Проєкти рішень ХLІ сесії VІІІ скликання

Проєкти рішень XLII сесії VІІІ скликання

Проєкти рішень XLIII сесії VІІІ скликання

Проєкти рішень XLIV сесії VІІІ скликання

Проєкти рішень XLV сесії VІІІ скликання

Проєкти рішень XLVI сесії VІІІ скликання

Проєкти рішень XLVII сесії VІІІ скликання