Близнюківська селищна рада проводить конкурс з відбору виконавців послуг з проведення земельних торгів для продажу права оренди земельних  ділянок.

  1.Мета проведення робіт –

визначення виконавця послуг для проведення земельних торгів для продажу:

права оренди земельної ділянки в смт.Близнюки по вул. Свободи, 9б/1,

права оренди земельної ділянки в смт.Близнюки по вул. Свободи, 9б/2.

   2.Дані про земельні ділянки

Місце розташування

Цільове призначення

Площа, Га

Кадастровий номер

Умови продажу

смт.Близнюки вул.Свободи, 9б/1

03.10 для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури

0,0630

6320655100:01:003:0168

строк оренди

 3 роки

смт.Близнюки вул.Свободи, 9б/2

03.10 для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури

0,0630

6320655100:01:003:0169

строк оренди

 3 роки

 

  3.Умови конкурсу -  конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка "На конкурс з відбору  виконавця земельних торгів" із зазначенням об’єкту та дати проведення конкурсу.

  У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

  Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням ПДВ, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях не більше 30 днів).

  Прийняття заяв припиняється за п’ять днів до дати проведення конкурсу – 10.03.2018 року

  Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

  У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

   4.Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс –

   заява про участь у конкурсі з відбору виконавців проведення земельних торгів в довільній формі;

  • копія документа, що засвідчує реєстрацію  фізичних осіб  у державному реєстрі фізичних осіб-платників податків, або копія сторінок паспорта  для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (для претендента фізичної особи-підприємця);
  • згода на обробку персональних даних (для претендента фізичної особи-підприємця);
  • копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента - юридичної особи);
  • копія ліцензії;
  • копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання  протоколу земельних торгів;
  •  інформація про продані лоти: кількість, стартова ціна, ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною.

  5.Строк подання конкурсної документації - 10.03.2018 року

  6.Поштова адреса, за якою подаються документи –

  64801 Харківська обл. Близнюківський р-н смт.Близнюки вул. Свободи, 30 каб.№1

  7.Дата, час та місце проведення конкурсу – 15.03.2018 року, 11.00 год., 64801 Харківська обл. Близнюківський р-н     смт.Близнюки вул.Свобади, 30 каб.№1

  8.Відомості про місце знаходження комісії, контакті телефони - 64801 Харківська обл. Близнюківський р-н смт.Близнюки вул. Свободи, 30 каб.№1, т.0502090430