Близнюківська селищна рада
Близнюківський район, Харківська область

Податки

Місцеві податки і збори на території Близнюківської селищної ради на 2017

Вид податку Ставка, % База оподаткування Пільги Платники
Податок на нерухоме майно (житлова / нежитлова нерухомість)

1,3% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування (житлова нерухомість)

1% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування (нежитлова нерухомість)

загальна площа об'єкта житлової / нежитлової нерухомості, в тому числі його часток

База оподаткування об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів
 
Єдиний податок

І група  - 10 % розміру прожиткового мінімуму (в розрахунку на місяць);

ІІ група - 10 % розміру мінімальної заробітної плати (в розрахунку на місяць)
     
Земельний податок

3% від нормативної грошової оцінки

за винятком земельних ділянок:

- за земельні ділянки в межах населених пунктів, зайняті житловим фондом, (присадибні ділянки) -  0,05% від їх нормативної грошової  оцінки;

- за земельні ділянки загального користування - 1 % від їх нормативної грошової  оцінки;

- для сільськогосподарських угідь – 0,3 % від їх нормативної грошової  оцінки;

- для сільськогосподарських угідь, що зайняті господарськими будівлями (спорудами) – 1% від їх нормативної грошової  оцінки; ​ 

Для земельних ділянок, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної і комунальної форми власності) - 12% від їх нормативної грошової  оцінки.

За земельні ділянки за межами населених пунктів, грошову оцінку яких не проведено, встановлюється в розмірі 1 % від НГО одиниці площі ріллі по області, а для сільськогосподарських угідь -  1 % від НГО одиниці площі ріллі по області.

Об'єкт оподаткування:

- земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

- земельні частки(паї), які перебувають у власності.

База оподаткування:

- нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації;

- плоша земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

 

власники земельних ділянок, земельних часток(паїв);

землекористувачі

особливості справляння податку суб'єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, встановлюються главою 1 розділу XIV  ПКУ

НГО - нормативно грошова оцінка,
ПКУ - Податковий Кодекс України

►Детально - посилання на документи РІШЕННЯ СЕСІЇ №№ 444-VІІ

За наявності у власності платника податку об'єкта (об'єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи - платника податку, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку), сума розрахована податку збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об'єкт житлової нерухомості (його частку).

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

Звільнені в 2017 році від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки:

- об’єкти нежитлової нерухомості, що перебувають у власності/ господарському віданні/оперативному управлінні комунальних підприємств (Близнюківське КП “Комунальник”);

- об’єкти нежитлової нерухомості, що перебувають у власності/ господарському віданні/оперативному управлінні підприємств, що здійснюють діяльність з надання житлово-комунальних послуг (тепло-, водопостачання) на території селищної ради (ТОВ Близнюківський “Райсількомунгосп”);

- господарські (присадибні) будівлі незалежно від їх видів та кількості.

Особливості оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки:

звільнення від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, не застосовується, якщо об’єкти оподаткування об'єкти використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

 

Пільги з податку з об'єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не застосовуються до:

- об’єкта/об’єктів оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, встановленої підпунктом 266.4.1 цього пункту;

- об’єкта/об’єктів оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

Ставки єдиного податку для суб’єктів господарювання, які не зазначені в наведеній таблиці, встановлюються відповідно до п.п. 293.3-293.9 ст. 293 Податкового кодексу України.

Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку І-ої, ІІ-ої та ІV-ої груп є календарний рік. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку ІІІ-ої групи є календарний квартал. Особливості визначення податкового періоду встановлюються ст. 294 Податкового кодексу України.

►Детально - посилання на документи РІШЕННЯ СЕСІЇ №№ 444-VІІ